Vrste plaćanja

mastercard maestro1dinersamex
 visa
AMEX RATE            12 RATA BEZ KAMATA I POTROŠAČKI KREDIT
DINERS RATE         12 RATA BEZ KAMATA I POTROŠAČKI KREDIT
              
ZAGREBAČKA MAESTRO            DO 12 RATA BEZ KAMATA                   
ZAGREBAČKA MASTERCARD     DO 12 RATA BEZ KAMATA
PBZ MAESTRO    3-6 RATA BEZ KAMATA                   
PBZ VISA              3-6 RATA BEZ KAMATA