Kupci – Izvođači

1. Brleg d.o.o. – Antunovac, vl. Damir Brleg 098 1830 811

8. GO Subašić Tesar Petlovac, vl. Šefik Subašić 098 342 468

7. GO Tršo Briješće, vl. Ivica Martić 091 2523 123

6. Građevinarstvo Spajić d.o.o. Tenja, vl. Zdravko Spajić 091 591 39 66

5. GO Twins Tenja, vl. Ostoja Ljepić 098 267 942

4. Habib – ing d.o.o. Draž, vl. Habib Basim, 095 9063 939

3. Kompakt d.o.o. – Osijek, vl. Domin Stanušić 091 2064 105

2. Marko d.o.o. – Brijest, vl. Marko Dubravac 098 1631 132

10. Sand MK j.d.o.o. Osijek, vl. Karlo Movrin 091 4517 120

9. Zadravec d.o.o. Branjin Vrh, vl. Želimir Zadravec 098 707 438